Reklamationsret:

Generelle regler

Mange varer er omfattet af producentens egen produktsupport og mangeludbedring. Hvis din vare er omfattet af producentens egen mangeludbedring, kan du forenkle reklamationsprocessen og reducere ekspeditionstiden ved selv at kontakte producenten eller dennes servicepartner. I praksis foregår producentens egen mangeludbedring som regel ved ombytning eller reparation på din adresse. Du undgår således at skulle indsende varen til os.

Mange varer er omfattet af producentens egen produktsupport og mangeludbedring. Hvis din vare er omfattet af producentens egen mangeludbedring, kan du forenkle reklamationsprocessen og reducere ekspeditionstiden ved selv at kontakte producenten eller dennes servicepartner. I praksis foregår producentens egen mangeludbedring som regel ved ombytning eller reparation på din adresse. Du undgår således at skulle indsende varen til os.

Som forbruger har du som hovedregel 24 måneders reklamationsret. Denne 24 måneders periode kan dog være begrænset af produktets naturlige levetid. Dette gælder for forbrugsvarer som f.eks. batterier, skriveredskaber, farvebånd, blækpatroner, tonerpatroner og andre forbrugsvarer til printere.

Din reklamationsret indebærer, at du har ret til at få en mangelfuld vare repareret eller ombyttet (afhænger af den konkrete situation). En mangelfuld vare er en vare, der er behæftet med fejl på leveringstidspunktet. Typisk fabrikations- eller materialefejl. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er opstået som følge af forkert betjening, fejlagtig eller uautoriseret reparation, hvis eventuelt serienummer er fjernet/ødelagt eller hvis produktet har været tilsluttet forkert eller tilsluttet med forkert strømspænding. Hvis du ønsker at reklamere over en mangelfuld vare, skal du gøre det rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du inden for 2 måneder, vil reklamationen altid være rettidig.

Når du vil reklamere over en mangelfuld vare, anbefaler vi, at du i første omgang sender os en e-mail med oplysninger om produkt (eventuelt serienummer), en fejlbeskrivelse og evt. billed- eller videodokumentation. Vedhæft også fakturakopi. I første omgang undersøger vi så, om der er en løsning på problemet, som du selv kan foretage. Hvis dette ikke er tilfældet, sender vi dig et såkaldt Returneringsnummer samt oplysninger om, hvortil varen skal returneres. Returneringsnummeret skal du skrive tydeligt uden på fragtemballagen. Vi anbefaler, at du gemmer afsendelseskvitteringen (pakkenummer) fra Post Danmark eller tilsvarende, så du kan følge pakken og dokumentere udlevering hos modtager.

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende:

Der gælder samme betingelser som for forbrugere, dog med følgende ændringer: Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der påbegynder en ny 1 års reklamationsperiode. Køber afholder selv alle omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer.

<- Tilbage