Om RPN - Reverse Polish Notation (Omvendt polsk notation)

RPN - Overblik og baggrund

Hvis du ofte bruger lommeregner, skylder du dig selv at sætte dig ind i fordelene ved RPN. RPN står for Reverse Polish Notation - omvendt polsk notation. RPN blev udviklet i 1920 af Jan Lukasiewicz og er en måde at skrive matematiske udtryk på, uden brug af parenteser og klammer. Denne metode er i mange henseender smartere end almindelig algebraisk indtastning. Hewlett Packard har siden 1972 fremstillet regnemaskiner baseret på RPN.

Hvorfor bruge RPN??

  • RPN sparer tid og indtastninger. Du behøver ikke tage højde for parenteserne, nĂĄr du laver dine beregninger. Processen svarer til den mĂĄde du oprindelig lærte matematik pĂĄ. Du kan se mellemresultaterne mens du udfører dine beregninger i stedet for blot at fĂĄ et samlet resultat. Dette er en meget værdifuld ekstra gevinst ved RPN, som matematiklærere kan benytte for at forøge elevernes forstĂĄelse af matematikken.
  • Mellemresultaterne giver brugeren større mulighed for at kontrollere slutresultatet og for rette fejl, og det er i det hele taget nemmere at følge forløbet af udregninger.
  • RPN er logisk, fordi man først indtaster et tal og efterfølgende angiver, hvad der skal ske med tallet.

HP tilbyder fuld RPN

Hewlett Packard fremstiller flere regnemaskiner, der anvender RPN. Grafregneren 48G+ og finansregneren 12C anvender udelukkende RPN, mens f.eks. 17BII og 49G kan anvende både RPN og algebraisk notation. De fleste regnemaskiner, der ikke er baseret på RPN anvender alligevel en blanding af RPN og algebraisk notation. For eksempel: For at udføre en sammenlægning, skal man indtaste 2+4= (algebraisk), men for at udføre en sinus-beregning skal man først indtaste tallet og efterfølgende trykke på SIN-tasten. Sidstnævnte fremgangsmåde er RPN. HP's RPN-regnere arbejder ikke på denne måde, men er 100% konsekvente i brugen af RPN.

Det er nemt at lære RPN

Her er et eksempel:

Algebraisk: Sammenlæg 3+5=8. Noter resultatet eller gem det i memory. Sammenlæg 7+6=13. Noter eller gem resultatet. Indtast 8 fra den første beregning og divider med resultatet 13 fra den anden beregning: x=0,62. I alt 13 tastanslag samt ulejligheden med at notere (eller gemme) mellemresultaterne.

RPN: Tast 3 efterfulgt af ENTER. Tast 5 efterfulgt af +. Tast 7 efterfulgt af ENTER. Tast 6 efterfulgt af +. Resultatet af den anden mellemberegning vises nu i displayet. Afslutningsvis trykkes pĂĄ divider-tasten og regnemaskinen giver resultatet 0,62. I alt 9 tastanslag og ingen mellemresultater, der skal noteres eller gemmes.

<- Tilbage

CABI Papir&Datatilbehør
www.cabi-shop.dk

Kongevejen 373 - 2840 Holte
Telefon: 45 89 32 10 - Telefax: 45 89 32 20 - E-mail: cabi@cabi.dk
Telefon Ekspedition: Mandag-Fredag 08.30 - 16.30 (Dag til dag levering, men ingen afhentning)

Copyright © 1987-2006 CABI. All rights reserved.