Persondatapolitik:

Dataansvarlig er CABI Papir & Datatilbehør, CVR: 14052542, Kongevejen 373, 2840 Holte, telefon 30-506210, e-mail. cabi@cabi.dk

Persondata opbevares og behandles kun i forbindelse med ekspedition og gennemførelse af bestillinger. Vi opbevarer og behandler ikke såkaldte personfølsomme data. Persondata sælges aldrig til tredjepart (evt. undtaget hvis hele virksomheden CABI bliver solgt). Eneste situationer, hvor persondata deles med tredjepart, er, når oplysninger videregives til transportøren af varerne.

Ved bestilling indsamles følgende oplysninger:

 • Rekvirent Firmanavn
 • Rekvirent Navn
 • Rekvirent Adresse
 • Rekvirent Telefonnummer
 • Rekvirent E-mail
 • Varelinjer
 • Evt. Leveringsfirmanavn
 • Evt. Leveringsnavn
 • Evt. Leveringsadresse
 • Evt. Leveringstelefonnummer
 • Evt. Leverings E-mail
 • IP-Adresse (kun ved bestilling på hjemmesiden)

Ved bestilling direkte på hjemmesiden har du mulighed for at tilmelde dig et nyheds-/tilbudsbrev, som udsendes i form af e-mail. Ved denne tilmelding overføres oplysninger om navn og e-mail adresse til leverandøren af e-mail markedsføringsløsningen.

Ved bestilling via e-mail eller på telefon giver kunden skriftligt eller mundtligt tilsagn om tilmelding til e-mail markedsføring, hvorefter oplysninger om navn og e-mail adresse overføres til leverandøren af e-mail markedsføringsløsningen.

CABI benytter udelukkende databehandlere inden for EU. CABI har indgået skriftlige kontrakt med alle eksterne databehandlere for at sikre, at leverandøren lever op til sine forpligtelser i henhold til nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 ("GDPR"). Du kan få oplysninger om databehandlingsaftaler ved at henvende dig via e-mail til cabi@cabi.dk.

Som kunde hos CABI har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret ligesom du har ret til at anmode om sletning af data. Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret, kan disse på anmodning udleveres i et såkaldt maskinlæsbart format.

Hvis du har givet samtykke til at modtage e-mail markedsføring, kan dette samtykke altid trækkes tilbage – enten ved at du klikker på ”Afmeld” linket i et nyheds- eller tilbudsbrev (anbefales) eller ved at du skriver til cabi@cabi.dk fra den e-mail adresse, du ønsker at afmelde.

Ved ethvert form for brud på persondatasikkerheden vil du få besked herom, lige så snart vi selv er bekendte med bruddet ligesom bruddet vil blive indberettet til Datatilsynet jvnf. gældende regler.

Persondata opbevares så længe det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning eller for at vi kan servicere mht. genbestilling af forbrugsvarer og reservedele eller oplysning om garantibetingelser.

Persondata på papir bortskaffes udelukkende ved makulering i sikkerhedsniveau P-4

<- Tilbage