om Papirformater og gramvægt

Her finder du en lille oversigt over de mest almindelige papirformater. Skal du bruge A3 i overstørrelse, anbefaler vi, at du checker manualen til printeren, for at se om A3 Plus eller SRA3 kan bruges.

Format Størrelse (højde x bredde)
A6 148,5 x 105 mm
A5 210 x 148,5 mm
A4 297 x 210 mm
A3 420 x 297 mm
A3 Plus 457 x 305 mm
SRA3 450 x 320 mm
A2 594 x 420 mm
A1 840 x 594 mm
A0 1188 x 840 mm

 

Populært sagt angives tykkelsen på papir i gram. Gramvægten oplyser, hvor meget 1 m² af den pågældende papirkvalitet vejer. Et eksempel:

Mest udbredte format til kontorbrug er A4, som i størrelse måler 297 mm x 210 mm. Omregnet til meter, svarer det til 0,297 x 0,210 meter. Arealet af et A4 ark er således 0,06237 m². Herefter beregnes antallet af A4 ark pr. m² som følger: 1/0,06237 = 16,03334. Der går altså stort set 16 A4 ark på 1 m².

Standard printerpapir er 80 gram (pr. m²). 1 ark A4 80 gram vejer således 80 gram / 16 ark = 5 gram.

Inden du bestiller papir, som i gramvægt er større end 120 gram, bør du altid sikre dig, at din printer rent faktisk kan klare den pågældende gramvægt!

<- Tilbage