Om valg af makuleringsmaskine

Hvad skal jeg vælge - strimmel eller konfetti?

<- Tilbage


Strimmel makuleringsaffald

Konfetti (Kryds) makuleringsaffald
Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder høj kapacitet (klarer flere ark ad gangen og kører hurtigere end maskiner, der laver konfetti). Strimmelmakuleringsmaskiner tilbyder et fornuftigt sikkerhedsniveau (op til DIN 2). Konfettimakuleringsmaskiner er kendetegnet ved et meget højt sikkerhedsniveau (op til 6). Hertil kommer, at konfettiaffald fylder op til 5 gange mindre end strimmelaffald. I konsekvens af det høje sikkerhedsniveau, som kan opnås med konfettimakuleringsmaskiner, kører disse maskiner generelt langsommere og klarer færre ark ad gangen.

Sikkerhedsniveauer?

<- Tilbage

Papiraffald fra kontorer kan være alt lige fra ligegyldige reklametryksager til tophemmelige militære eller statslige dokumenter. Behovet for at få destrueret information er derfor forskelligt fra kontor til kontor. I den ene ende af skalaen ligger dokumenter, som egentlig ikke indeholder fortrolig information, men som heller ikke rigtig vedkommer andre. Behovet for at makulere kan også være rent praktisk, idet makuleret affald fylder langt mindre end almindeligt affald. I den anden ende ligger de tophemmelige dokumenter, som under ingen omstændigheder må kunne rekonstrueres. Sikkerhedsniveauet i de 2 situationer helt forskelligt og derfor er der også makuleringsmaskiner, som tilbyder forskellige sikkerhedsniveauer.


Disse sikkerhedsniveauer er defineret i DIN Norm 32757, som omhandler databeskyttelse. Generelt gælder det naturligvis, at mindre papirstykker indebærer højere sikkerhedsniveau. Nedenfor har vi prøvet at illustrere de forskellige niveauer. Læg især mærke til de mange underniveauer inden for navnlig Sikkerhedsniveau 3. Bemærk også at niveau 6 går længere end DIN Norm 32757, som kun beskriver niveau 1-5.

Sikkerhedsniveau 1

Generel information - strimler op til 7 mm.
Sikkerhedsniveau 2
Interne data - strimler op til 6 mm.
Sikkerhedsniveau 3
Fortrolige dokumenter - konfetti i en række forskellige størrelser.
Sikkerhedsniveau 4

Hemmelige dokumenter - konfetti.
Sikkerhedsniveau 5

Tophemmelige dokumenter - "spionagesikker" - konfetti.
Sikkerhedsniveau 6*

Ultra-hemmelige militære eller statslige dokumenter - konfetti. 

Termosikring / Operationscyklus

For at undgå at makuleringsmaskinens motor brænder sammen, er de fleste mindre maskiner forsynet med en termosikring, der automatisk stopper maskinen, når motoren opnår en given temperatur. Maskinen kan herefter først arbejde igen, når motoren er kølet ned. Hvis du gentagne gange oplever, at termosikringen stopper maskinen, er din maskine for lille til dit behov.

Operationscyklus er den tidsperiode maskinen kan arbejde efterfulgt af den tidsperiode maskinen skal bruge for at køle ned. Operationscyklus er angivet i minutter - f.eks. 20 / 40 minutter, som altsĂĄ angiver, at maskinen kan arbejde i 20 minutter, hvorefter den vil være sluttet i 40 minutter. 

Denne funktion forøger maskinens levetid markant.

<- Tilbage

CABI Papir&Datatilbehør
www.cabi-shop.dk

Kongevejen 373 - 2840 Holte
Telefon: 45 89 32 10 - Telefax: 45 89 32 20 - E-mail: cabi@cabi.dk
Telefon Ekspedition: Mandag-Fredag 08.30 - 16.30 (Dag til dag levering, men ingen afhentning)

Copyright © 1987-2012 CABI. All rights reserved.